• Oferta edukacyjna - rekrutacja


       • OFERTA EDUKACYJNA 2022


        Uczysz się dwóch języków obcych:

        • wiodącego (kontynuowanego): angielski lub niemiecki,
        • drugiego języka obcego: angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski.

        Nauka języków obcych realizowana jest w grupach międzyoddziałowych o różnym poziomie zaawansowania.

        Wybierasz trzy przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:

        • jeden z trzech:  język polski, matematyka, biologia,
        • jeden z czterech: historia, chemia, geografia, fizyka,
        • i jeden spośród: wiodący język obcy, wiedza o społeczeństwie, informatyka.


        Przykładowo:

        • zestaw dla przyszłego prawnika, humanisty: język polski, historia (lub geografia), wiedza o społeczeństwie,
        • zestaw dla ścisłowca, potencjalnego ekonomisty, inżyniera (np. kierunki studiów - informatyka, automatyka i robotyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, ekonomia): matematyka, fizyka (lub geografia), język obcy (lub informatyka),
        • zestaw dla  biologa, lekarza, farmaceuty, biotechnologa: biologia, chemia, język obcy,
        • zestaw dla ekologa/przyrodnika: biologia, geografia, język obcy (lub informatyka).

        Ważne daty:

        • od 16 maja 2022r. do 21 czerwca 2022r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami,
        • od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. - do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, lub zmiana podania oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje,
        • 21 lipca 2022r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
        • do 29 lipca 2022r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
        • 1 sierpnia 2022r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

        Wymagane dokumenty:

        • wniosek (na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze strony szkoły - patrz poniżej),
        • karta zdrowia ucznia,
        • 2 podpisane fotografie,
        • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty,
        • dyplomy laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty z przedmiotów wymienionych w w/w Zarządzeniu Lubuskiego Kuratora Oświaty.

     • Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły

   • Kontakty

    • Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
    • lo_mcz@o2.pl
    • Sekretariat: (+48) 95 741 25 88 Księgowość: (+48) 95 741 25 80 Fax: (+48) 95 742 73 30 tel. kom. 504240583
    • ul. Staszica 22b 66-300 Międzyrzecz 66-300 Międzyrzecz Poland
    • lo_mcz@o2.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych
   • Logowanie