• Sekretariat


    • 1.Ustna - udzielenie stronie zainteresowanej odpowiedzi ustnie lub telefonicznie i sporządzenie notatki wskazującej na sposób załatwienia sprawy. Stosowane jest w przypadkach, w których przemawia za tym interes strony zainteresowanej, a przepisy prawne nie stoją na przeszkodzie. 

     2.Odręczna - pisemne załatwienie sprawy, bez pozostawiania kopii pisma. Ten sposób załatwiania dotyczy spraw nie wymagających zachowania odpisu w aktach szkoły (pisma o charakterze informacyjnym, zaświadczenia itp). 

     3.Pisemna - sporządzenie przez referenta (sekretarza) pisma załatwiającego sprawę. Po podpisaniu go przez zatwierdzającego oryginał wysyłany jest do adresata, natomiast kopia pozostaje w aktach szkoły. Stosowane jest w sprawach, które ze względu na treść wymagają pozostawienia kopii w aktach szkoły.


      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
   • lo_mcz@o2.pl
   • Sekretariat: (+48) 95 741 25 88 Księgowość: (+48) 95 741 25 80 Fax: (+48) 95 742 73 30 tel. kom. 504240583
   • ul. Staszica 22b 66-300 Międzyrzecz
   • lo_mcz@o2.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie