• Aktualności i współpraca z UAM

     • Jasełka 2016
      • Jasełka 2016

      •  

                       Dnia 22.12.2016 r. w naszej szkole miał miejsce koncert kolęd przygotowany pod kierunkiem pani mgr Grażyny Bułach. Milena Bednarska, Aleksandra Dajworska, Natalia Twardosz, Michał Kowalewski, Kacper Baraniecki, Michał Tyśper, Jerzy Daszkiewicz oraz absolwent naszego liceum Jakub Rej wprowadzili nas w świąteczny nastrój, prezentując krótki program artystyczny. Pan dyrektor mgr Maciej Rębacz, ksiądz mgr Ziemowit Katulski oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Kacper Baraniecki złożyli nauczycielom, pracownikom i uczniom liceum życzenia świąteczne. W roli prowadzącego sprawdził się Michał Walkiewicz. Szczególne podziękowania należą się tym, którzy pięknie udekorowali salę gimnastyczną. Byli to: Patrycja Daszkiewicz, Agata Mich, Natalia Kudlińska, Alicja Ferenc, Karolina Piontkowska i Marek Leżyński. Na gromkie oklaski zasługują również Dominik Pawliszak, Michał Polat i Łukasz Ogiba, którzy sprawowali pieczę nad akustyczną częścią tak szczególnej uroczystości. Małgorzata Staszewska jako fotograf zadbała o uwiecznienie koncertu kolęd.

     • Warsztaty na Wydziale Biologii UAM 
      • Warsztaty na Wydziale Biologii UAM 

      •  

               Dnia 13.12.2016 r.  odbyła się wycieczka na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyli w niej uczniowie klas drugich, którzy wybrali fakultet z biologii.

       Po dotarciu na uczelnię młodzież została podzielona na dwie grupy. Pierwsza - miała najpierw uczestniczyć w zajęciach biochemicznych, a później w ćwiczeniach z toksykologii. Druga grupa - odwrotnie.

       Na zajęciach biochemicznych zajmowaliśmy się wykrywaniem cukrów prostych. Przeprowadzaliśmy m.in. reakcje takie jak: reakcja Seliwanowa, reakcja Molischa, reakcja Barfoeda, próba Fehlinga.

       Podczas ćwiczeń z toksykologii, oprócz analizy prezentacji, przygotowywaliśmy preparat mikroskopowy i zajmowaliśmy się morfologią choroby Phytophthora infestans (zaraza ziemniaka). Następnie lokalizowaliśmy peroksydazy w zainfekowanych tkankach roślinnych. W tym przypadku w bulwach ziemniaka.

       Po zakończeniu zajęć pojechaliśmy na obiad do galerii Stary Browar. Do Międzyrzecza powróciliśmy około godziny 20.

        

        

       Jaśmina Judek, 2b

     • Nasz uczeń- przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej
      • Nasz uczeń- przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej

      • 2 grudnia odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.  Jednym z punktów sesji był wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady, zostali nimi odpowiednio Jerzy Daszkiewicz, Jakub Kusz i Natalia Kierczuk. Gratulujemy!

     • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
      • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

      • Dnia 14 grudnia 2016 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego.

       Na rok szkolny 2016/2017 w województwie lubuskim stypendia otrzymało 108 uczniów. LO im. H. Święcickiego w Międzyrzeczu reprezentował uczeń klasy IIB Jerzy Daszkiewicz. Opiekunem była pani mgr Grażyna Bułach.
        Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium na rok szkolny 2016/2017 najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

       Na spotkaniu byli obecni: Wojewoda Lubuski pan Władysław Dajczak i pani Kurator Oświaty Ewa Rawa, którzy osobiście pogratulowali wszystkim stypendystom.  

        

     • Ogłoszenie wyników konkursu międzyklasowego na świąteczne dekoracje sal lekcyjnych
      • Ogłoszenie wyników konkursu międzyklasowego na świąteczne dekoracje sal lekcyjnych

      • Do dnia 16.12.2016 r. należało przygotować minimum 5 dekoracji w postaci choinki, wianka na drzwi oraz trzech stroików na stół.

       Dnia 19.12.2016 r. miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu.

       • I miejsce zdobyła klasa IIIa, uzyskując 94 punkty,
       • II miejsce  - klasa IIIc, uzyskując 63 punkty,
       • III miejsce - klasa Ia, uzyskując 59 punktów.

        

       Samorząd Uczniowski przygotował dla zwycięskiej klasy słodką nagrodę, a Pan Dyrektor - dzień rotacyjny. Gratulujemy zwycięzcom!

     • Zajęcia laboratoryjne w naszej szkole
      • Zajęcia laboratoryjne w naszej szkole

      • 28 listopada w murach  LO odbyły się warsztaty laboratoryjne dedykowane maturzystom z fakultetu biologicznego. Zagościł u nas dr Andrzej Rybak – adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii UAM. Tematem niecodziennych zajęć była ocena jakości wód na podstawie ich parametrów chemicznych. Zostaliśmy podzieleni na 6 grup. Każda z nich miała za zadanie dokonać analizy pod kątem innego parametru. Badanie to odbywało się na podstawie różnych aktów prawnych. Zbadaliśmy zawartość m.in. azotanów, fosforu reaktywnego, niklu, siarczanów czy cynku w różnych zbiornikach wodnych w naszej okolicy. Przed przystąpieniem do procedury udało nam się zebrać próbki wody z rzek: Obry, Warty, Jeziora Bobowickiego, Jeziora Głębokiego oraz z prywatnych studni wiejskich. Do badań posłużył nam spektrofotometr oraz żrące odczynniki, w związku z czym należało zachować szczególną ostrożność oraz mieć na sobie obowiązkowe ubranie ochronne. Na końcu udało nam się podsumować otrzymane wyniki, przez co dowiedzieliśmy się więcej o składzie otaczających nas wód. Do warsztatów merytorycznie przygotowała nas p. mgr Irena Piotrowska, która czuwała również nad naszą pracą podczas zajęć.

        

        Oliwia Wesołowska

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
   • lo_mcz@o2.pl
   • Sekretariat: (+48) 95 741 25 88 Księgowość: (+48) 95 741 25 80 Fax: (+48) 95 742 73 30 tel. kom. 504240583 email: lo_mcz@o2.pl
   • ul. Staszica 22b 66-300 Międzyrzecz
   • lo_mcz@o2.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie