• Aktualności i współpraca z UAM

      • Rozpoczęcie roku szkolnego

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 

       W poniedziałek 2 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. O godz. 9:00 odbędzie się uroczysty apel, a następnie spotkania uczniów z wychowawcami klas. 

      • .

      • .

       11 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 podczas sesji Rady Miejskiej zostanie nadany tytuł ,,Zasłużony dla gminy Międzyrzecz"
       dr Janowi Krajniakowi, emerytowanemu nauczycielowi

       Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego   w Międzyrzeczu.

      • Informuję, że zgodnie z pismem, które otrzymałem od  Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Międzyrzeczu z dnia 26 04.2019r., strajk rozpoczęty 8 kwietnia 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu zostaje zawieszony bezterminowo od dnia
       27 kwietnia 2019r.

        

       Przypominam, że zgodnie z przyjętym w październiku 2018r. szkolnym planie nauczania w naszej szkole dni: 29.04.2019r., 30.04.2019r., 2.05.2019r., 6.05.2019r., 7.05.2019r. i 8.05.2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

       Uczniowie klas I i II rozpoczynają zajęcia 9.05.2019r. zgodnie z planem.

        

       Maturzyści zobowiązani są do stawienia się na egzamin pisemny z języka polskiego dnia 6.05.2019r. o godzinie 8:00.

        

                                                                                   Dyrektor

                                                                            mgr Maciej Rębacz

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO MATURZYSTÓW
      • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO MATURZYSTÓW

      • Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 25.04.2019 r.
       Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego
       im. Heliodora Święcickiego podjęła uchwałę klasyfikacyjną uczniów klas trzecich. Uroczyste wręczenie świadectw odbędzie się 26.04.2019r.
       o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej.

        

        

     • Uczniowie LO w Międzyrzeczu uczestnikami projektu edukacyjnego na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu
      • Uczniowie LO w Międzyrzeczu uczestnikami projektu edukacyjnego na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

      •        To był niezapomniany weekend! W dniach 15-17 lutego 2019 roku, razem z wybranymi osobami  z klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu, 
       pojechałem na trzydniową wycieczkę integracyjno-edukacyjną w ramach współpracy naszego Liceum
       z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a dokładniej rzecz ujmując,
       w ramach patronatu, którym uczelnia obejmuje naszą szkołę. Bierzemy udział w Projekcie Unijnym „Świat przyrody obszarem myślenia i działania Młodych Odkrywców” w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój trwającego od 1 października 2018 do 30 września 2020 i  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Tym razem wykłady odbywały się na Wydziale Biologii UAM. Uczestników było piętnastu, a jak się później okazało, było to piętnastu szczęściarzy. Do Poznania udaliśmy się wraz z naszym opiekunem-    mgr Ireną Piotrowską.

               Po niecałych dwóch godzinach jazdy dotarliśmy do olbrzymiego budynku Wydziału Biologii UAM, który wywarł na nas niesamowite wrażenie ze względu na ciekawy design oraz świetną organizację.  Po niedługim spacerze po gmachu poszliśmy na śniadanie. Jedzenie było bardzo zróżnicowane i smaczne, dlatego każdy znalazł coś dla siebie. Po śniadaniu napisaliśmy krótki test, dzięki któremu wykładowcy  UAM odpowiedzialni za organizację wyjazdu mogli sprawdzić, na jakim poziomie jest nasza wiedza biologiczna oraz zobaczyć, w jaki sposób myślimy i jak bardzo jesteśmy kreatywni. Podczas testu spotkaliśmy się z  innymi uczestnikami projektu - wielu z nich znaliśmy z czasów gimnazjum.

              Zamysłem wykładów w pierwszym dniu było ukazanie roli  matematyki w przyrodzie, a dokładniej różnego typu systemów funkcjonujących w roślinach i organizmach, które nas otaczają na co dzień. Przykładem jest liczba kwiatów w kwiatostanie słonecznika, których - jak się okazało - ilość oraz ułożenie nie są przypadkowe. Pierwsza część wykładów pt. ”Biologia a liczby” była prowadzona przez dr Agnieszkę Budzyńską. Następnie, dzięki dr Andrzejowi Rybakowi, dowiedzieliśmy się, co to jest złoty podział oraz nauczyliśmy się dostrzegać systemy w przyrodzie. Potem, dzięki prof. UAM dr hab. Ziemowitowi Kosińskiemu, poznaliśmy zasady prezentowania danych. Wykłady zakończyły się kolacją o godzinie 17:15. Po wyjściu z budynku pojechaliśmy autobusem do naszego miejsca zakwaterowania, czyli do Hotelu Lechicka.

              W sobotę rano zebraliśmy się przy wyjściu z hotelu około godziny 9:00. Pojechaliśmy autobusem na Wydział Biologii UAM, gdzie zostaliśmy powitani smacznym śniadaniem. W tym dniu tematem wykładów było myślenie naukowe oraz różne - nadzwyczajne jak dla nas - eksperymenty. Wraz z prof. UAM dr hab. Piotrem Klimaszykiem udaliśmy się w okolice pobliskiej rzeki o nazwie Strumień Różany w celu pobrania próbek wody wraz z organizmami w niej żyjącymi. Następnie w pracowni biologicznej wybieraliśmy z pobranej wody różne organizmy, by przyjrzeć się im pod mikroskopem, a potem odnaleźć je w podręczniku. Celem eksperymentu była także ocena czystości wody w rzece. Ocenialiśmy ją według specjalnej tabeli ukazującej, jakie gatunki żyją w wodach o danym stopniu zanieczyszczenia. Po zakończeniu wykładów pana profesora udaliśmy się do laboratorium. Zastaliśmy w nim dr Joannę Pieńkowską oraz mgr Ewę Kosicką. Celem wykonywanego eksperymentu było pozyskanie próbek DNA oraz RNA z kawałka nogi dobrze nam znanego ślimaka winniczka. Początkowo wydawało się nam to dość dziwne i abstrakcyjne ze względu na fakt, że było to pierwsze tego typu doświadczenie, lecz z czasem zaangażowaliśmy się w pracę nad eksperymentem i mogliśmy poczuć się jak prawdziwi biolodzy. Wykłady zakończyły się planowo o godzinie 17:15. Wówczas zjedliśmy kolację i udaliśmy się na odpoczynek do hotelu.

             Ostatniego dnia wykłady zaczęliśmy już o godzinie 8:30. Oczywiście poprzedziło je świetne śniadanie. Tego dnia dowiedzieliśmy się, jak się uczyć. Naszymi wykładowcami  byli: dr Renata Dudziak, dr Agnieszka Cieszyńska oraz prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak. Wykład ostatniego z wymienionych był dla nas czymś niesamowitym; każdy z nas został pozytywnie „przygnieciony” pozyskanymi informacjami. Byliśmy oczarowani sposobem, w jaki pan profesor wykładał - ma do tego niesamowity talent ! Głównym tematem wykładów było to, co się dzieje w naszym mózgu podczas wykonywania standardowych czynności. Dowiedzieliśmy się również, jak bardzo tajemniczym narządem jest mózg - naukowcy nie znają jeszcze jego budowy do końca, kryje przed nimi wiele informacji, pomimo niesamowicie rozwiniętej technologii oraz medycyny. Po tym wykładzie uczniowie udali się na rozmowę z wykładowcą, a ja zacząłem na poważnie rozważać, czy może jednak moja przyszłość nie będzie związana z biologią… Jak dużo w życiu może zmienić nawet jeden, trwający niespełna godzinę wykład…

            Zauroczeni wielkością natury, pięknem ludzkiego ciała oraz umysłu całą drogę do Międzyrzecza dyskutowaliśmy na temat wykładów, a szczególnie wspominaliśmy ten ostatni, prowadzony przez profesora Macieja Błaszaka.

           Warto w tym miejscu dodać, iż wyjazd, zorganizowany w ramach projektu finansowanego
       z funduszy europejskich, niósł za sobą bardzo konkretne cele dotyczące rezultatów, jakie mieliśmy osiągnąć jako jego uczestnicy. Były to m. in. następujące założenia:

       • uczestnicy projektu poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauk matematyczno-biologicznych,

       • uczestnicy będą potrafili oceniać wiarygodność źródeł i informacji, w tym informacji naukowej,

       • uczestnicy będą potrafili zająć stanowisko krytyczne w stosunku do istniejącej wiedzy naukowej,

       • uczestnicy będą w stanie rozwiązywać wybrane problemy naukowe z obszaru nauk przyrodniczych, a na podstawie zdobytej wiedzy matematyczno-przyrodniczej będą potrafili zaproponować ich rozwiązanie, 

       • uczestnicy będą rozumieć zależności przyczynowo - skutkowe w przyrodzie oraz będą mieć wiedzę na temat ich matematycznego opisu.

            

               Z przyjemnością mogę potwierdzić, iż powyższe założenia zostały zrealizowane, a nasza wiedza została niewątpliwie wzbogacona. Zmianie uległ też sposób pojmowania biologii oraz związków pomiędzy jej zagadnieniami a innymi dyscyplinami naukowymi.

            Ten naukowy wyjazd do poznańskiego UAM był dla mnie - ale także dla wszystkich moich koleżanek i kolegów - bardzo znaczący, ponieważ inaczej zaczęliśmy postrzegać proces uczenia się. Zauważyliśmy, że nie tylko pogoń za ocenami, ale również sprawdzanie swoich możliwości, konstruktywna rywalizacja z rówieśnikami oraz ciągły rozwój intelektualny, stały się dla nas czymś istotnym. Zrozumieliśmy, że uczymy się przede wszystkim dla rozwoju samych siebie, a nie dla ocen, czy dla spełnienia np. oczekiwań rodziców.

            Osobiście zapoznałem kilka nowych osób, co było dla mnie bardzo dużym plusem wyjazdu
       – jego wartością dodaną. W trakcie wyjazdu spędziłem sporo pięknego czasu z koleżankami i kolegami ze szkoły, rozmawiając i wymieniając się swoimi poglądami na wiele tematów. Podsumowując, wycieczka sama w sobie, ale też jej organizacja, zrobiły na mnie duże wrażenie, była ciekawa, inspirująca i bardzo rozwojowa. Należy podkreślić, że cały wyjazd (wraz z wyżywieniem oraz transportem) był bezpłatny. Między wykładami mieliśmy przerwy kolejno na: śniadanie, kawę, obiad, podwieczorek oraz wczesną kolację, co było dodatkowym atutem całego przedsięwzięcia .Bardzo chętnie pojechałbym na taką wycieczkę jeszcze raz.

            Nelson Mandela powiedział kiedyś: „Edukacja jest najsilniejszą bronią, jakiej możemy użyć, by zmienić świat”. W pełni zgadzam się z tym twierdzeniem, szczególnie dzięki wycieczce naukowej do Poznania, która rozbudziła zarówno we mnie, jak i wśród moich koleżanek i kolegów, chęć kształcenia się. To przecież dzięki nauce pogłębiamy naszą wiedzę, kształtujemy charakter i umysł, lepiej rozumiemy otaczający nas świat, odczuwamy satysfakcję, zdobywamy nowe kwalifikacje oraz większą szansę na lepszą pracę w przyszłości, rozwijamy naszą osobowość oraz… możemy zmienić świat!

        

                                                                                                                                                  Michał Brończyk, kl. I a

                                                                                                                                                                   LO

     • Rekrutacja 2019 – terminarz
      • Rekrutacja 2019 – terminarz

      • Rekrutacja 2019 – terminarz

       • 13 maja – 17 czerwca 2019r. – składanie podań (wraz z innymi dokumentami)
       • 21  -  25 czerwca 2019r. – uzupełnienie podań o świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
       • 4 lipca 2019r. godz 1200Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
       • 11 lipca 2019r. - Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
       • 12 lipca 2019r. godz 1200  - Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
   • lo_mcz@o2.pl
   • Sekretariat: (+48) 95 741 25 88 Księgowość: (+48) 95 741 25 80 Fax: (+48) 95 742 73 30 tel. kom. 504240583
   • ul. Staszica 22b 66-300 Międzyrzecz
   • lo_mcz@o2.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie