Nawigacja

Sekretariat

Nagłówek

Sekretariat szkoły czynny jest 
codziennie w godzinach 800 - 1500 

Sprawy uczniów załatwia się
w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 1200 - 1500

 

Dyrektor Szkoły przyjmuje skargi i wnioski 
codziennie w godzinach urzędowania 

 

Formy załatwiania spraw w Liceum Ogólnokształcącym im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu

 

1.     Ustna - udzielenie stronie zainteresowanej odpowiedzi ustnie lub telefonicznie i sporządzeniu notatki wskazującej na sposób załatwienia sprawy. Stosowane jest w przypadkach, w których przemawia za tym interes strony zainteresowanej, a przepisy prawne nie stoją na przeszkodzie.

2.     Odręczna polega na pisemnym załatwieniu sprawy, bez pozostawiania kopii pisma. Ten sposób załatwiania dotyczy spraw nie wymagających zachowania odpisu w aktach szkoły (pisma o charakterze informacyjnym, zaświadczenia itp.).

3.     Pisemna polega na sporządzeniu przez referenta (sekretarza) pisma załatwiającego sprawę. Po podpisaniu go przez zatwierdzającego oryginał wysyłany jest do adresata, natomiast kopia pozostaje w aktach szkoły. Stosowane jest w sprawach, które ze względu na treść wymagają pozostawienia kopii w aktach szkoły.

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
  ul. Staszica 22b
  66-300 Międzyrzecz
 • Sekretariat:
  (+48) 95 741 25 88
  Księgowość:
  (+48) 95 741 25 80
  Fax:
  (+48) 95 742 73 30

Galeria zdjęć